Kushtet dhe rregullat

Kushtet e Slots4play.com – duke përdorur faqen tonë të internetit (shfletimi i përdoruesve) (për programet e filialeve shihni fundin e faqes). Gjithashtu ju rekomandojmë të lexoni tonën Faqja e privatësisë dhe politikës para se të filloni të përdorni shërbimet tona.

Ju duhet të jetë i Kumar në dijeni dhe nëse keni Problem bixhozit ju lutemi kërkoni një këshilltar!

Disa gjëra që duhet të dini përpara se të luani në faqen tonë të internetit për celular dhe desktop:

Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte përdorimi përpara se të filloni të përdorni faqen e internetit Slots4play.com. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju tregoni se i pranoni këto kushte përdorimi dhe se pranoni t'i zbatoni ato. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte përdorimi, ju lutemi përmbahuni nga përdorimi i faqes sonë të internetit.

BESIMI MBI INFORMACIONIN E POSTUAR & DISKLANIMI

Materialet e përmbajtura në faqen tonë të internetit ofrohen vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk pretendojnë të jenë ose përbëjnë këshilla ligjore ose të tjera profesionale dhe nuk do të mbështeten si të tilla.

HYRJE faqja jonë

Qasja në faqen tonë të internetit lejohet çdo ditë, dhe ne rezervojmë të drejtën të tërheqim ose modifikojmë shërbimin që ofrojmë në faqen tonë pa paralajmërim (shih më poshtë). Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye faqja jonë është e padisponueshme në çdo kohë ose për çdo periudhë.

Ndryshimet e sitit tonë rregullisht

Ne synojmë të azhurnojmë faqen tonë rregullisht, dhe mund të ndryshojmë përmbajtjen në çdo kohë. Nëse lind nevoja, ne mund të pezullojmë hyrjen në faqen tonë, ose ta mbyllim atë për një kohë të pacaktuar. Anydo material në faqen tonë mund të jetë i vjetëruar në çdo kohë të caktuar, dhe ne nuk kemi asnjë detyrim të azhurnojmë një material të tillë.

Përgjegjësia jonë

Materiali i shfaqur në faqen tonë të internetit ofrohet pa asnjë garanci, kusht ose garanci për saktësinë e tij. Për aq sa lejohet me ligj, ne dhe palët e treta të lidhura me ne përjashtojmë shprehimisht:

- Të gjitha kushtet, garancitë dhe kushtet e tjera që përndryshe mund të nënkuptohen nga statuti, ligji i zakonshëm ose ligji i barazisë.

- Çdo përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë, indirekt ose pasues të shkaktuar nga çdo përdorues në lidhje me faqen tonë ose në lidhje me përdorimin, pamundësinë e përdorimit, ose rezultatet e përdorimit të faqes sonë, çdo faqe interneti të lidhur me të dhe çdo material postuar në të, duke përfshirë, pa kufizim, çdo përgjegjësi për:

- humbja e të ardhurave ose të ardhurave;

- humbja e biznesit;

- humbja e fitimeve ose kontratave;

- humbja e kursimeve të parashikuara;

- humbja e të dhënave;

- humbja e vullnetit të mirë;

- menaxhim i humbur ose kohë zyre; dhe për çdo humbje ose dëmtim tjetër të çfarëdo lloji, sidoqoftë që lind dhe qoftë i shkaktuar nga keqtrajtimi (përfshirë neglizhencën), prishja e kontratës ose ndryshe, edhe nëse është e parashikueshme, me kusht që ky kusht të mos parandalojë pretendimet për humbjen ose dëmtimin e pasurisë tuaj të prekshme ose ndonjë pretendim tjetër për humbje të drejtpërdrejtë financiare që nuk përjashtohen nga ndonjë prej kategorive të përcaktuara më sipër.

Kjo nuk ndikon në përgjegjësinë tonë për vdekjen ose dëmtimin personal që rrjedhin nga pakujdesia jonë, e as përgjegjësinë tonë për shtrembërim mashtruese ose shtrembërim si për një çështje themelore, as ndonjë detyrim tjetër të cilat nuk mund të përjashtohet ose kufizohet sipas ligjit në fuqi.

INFORMACION P ABR TUAJ DHE VIZITET TUAJ N TO sitin tonë VIRUSA, HACKING DHE VEPRAT TJERA

Ju nuk duhet të keqpërdorni faqen tonë duke prezantuar me vetëdije viruse, trojanë, krimba, bomba logjike ose material tjetër i cili është me qëllim të keq ose teknologjikisht i dëmshëm. Ju nuk duhet të përpiqeni të fitoni qasje të paautorizuar në faqen tonë, serverin në të cilin ruhet faqja jonë ose ndonjë server, kompjuter ose bazë të dhënash të lidhur me faqen tonë. Ju nuk duhet të sulmoni faqen tonë përmes një sulmi mohues të shërbimit ose një sulmi të shpërndarë mohimi të shërbimit.

Duke shkelur këtë dispozitë, ju do të kryeni një vepër penale në bazë të Aktit të Keqpërdorimit të kompjuterave 1990. Ne do t'i raportojmë çdo shkelje të tillë autoriteteve përkatëse të zbatimit të ligjit dhe ne do të bashkëpunojmë me ato autoritete duke ua zbuluar identitetin tuaj atyre. Në rast të një shkelje të tillë, e drejta juaj për të përdorur faqen tonë do të pushojë menjëherë.

Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të shkaktuar nga një sulm i shpërndarë mohues i shërbimit, viruse ose një material tjetër i dëmshëm teknologjikisht që mund të infektojnë pajisjet e kompjuterit tuaj, programet kompjuterike, të dhënat ose materialin tjetër pronar për shkak të përdorimit tuaj të faqes tonë ose për të shkarkuar ndonjë material të postuar në të, ose në ndonjë faqe në internet të lidhur me të.

LIDHJET NGA SITETI ynë

Kur faqja jonë përmban lidhje me faqet e tjera dhe burimet e siguruara nga palët e treta, këto lidhje sigurohen vetëm për informacionin tuaj. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen e atyre vendeve ose burimeve, dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ta ose për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të lindë nga përdorimi juaj i tyre. Kur të keni hyrë në një sit përmes faqes sonë të internetit, ju këshillojmë të kontrolloni kushtet e tyre të përdorimit dhe politikat e privatësisë për të siguruar pajtueshmërinë dhe të përcaktoni se si mund të përdorin informacionin tuaj.

JURISDIKTIMI DHE LIGJI I Zbatueshëm

Gjykatat Angleze do të kenë juridiksion jo-ekskluziv mbi çdo pretendim që lind, ose në lidhje me, një vizitë në faqen tonë.

Këto kushte të përdorimit dhe çdo mosmarrëveshje ose pretendim që rrjedhin nga ose në lidhje me ta, me temën ose formimin e tyre (përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jokontraktuese) do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin e Anglisë dhe Uellsit.

variacionet

Ne mund t'i rishikojmë këto kushte përdorimi në çdo kohë duke ndryshuar këtë faqe. Ju pritet të kontrolloni herë pas here këtë faqe për të njoftuar çdo ndryshim që kemi bërë, pasi ato janë të detyrueshme për ju. Disa nga dispozitat e përfshira në këto kushte përdorimi mund të shfuqizohen nga dispozitat ose njoftimet e publikuara diku tjetër në faqen tonë.

Kushtet midis Slots4play.com dhe Programeve Filialin

Nëse programi Affiliate rruhet, heq lojtarët ose ndryshon statistikat në programin e lidhjeve, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose heqim markën e tyre nga faqja jonë e internetit.

Nëse Programi i Filialit vonon pagesën e anëtarëve më shumë se 3 muaj, dhe përsëritet ky proces muaj pas muaji ne rezervojmë të drejtën për të hequr programin.

Ndërsa ne i lidhim kushtet tuaja, ju gjithashtu duhet të lidheni me kushtet tona.

Tarifat e integrimit - NUK JAN RE TF Rimbursueshme.

Kushtet mund të azhurnohen gjatë gjithë kohës dhe detyrimi juaj për të kontrolluar këtë faqe herë pas here.

Ju faleminderit,

BESIMET TUAJ

Nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me materialin që shfaqet në faqen tonë, ju lutemi kontaktoni [chris[at]slots4play.com].