Lojëra falas Amatike
Shikime 1640  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1709  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1627  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1629  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1495  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1640  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1797  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1847  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1505  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1501  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1694  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1485  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1479  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1375  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1478  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1503  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1474  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1519  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1545  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1582  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1473  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1502  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1591  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1540  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1434  
Lojëra falas Amatike
Shikime 1512